Kontakt

Fundacja MaMa
ul. Starościńska 1/3 m.3
Warszawa

Koordynatorka Projektu: 
ANNA PIETRUSZKA-DRÓŻDŻ
ania@fundacjamama.pl

Bariery Architektoniczne - Urzędy: 
KATARZYNA NIEWCZAS 
niewczask@yahoo.com

Bariery Architektoniczne- Metro:
MARIANNA RUSZCZYŃSKA  
mruszczynska@wp.pl

Miejsca Przyjazne Matkom i Dzieciom:
MAGDA SKOTNICKA 
magda.skotnicka@o2.pl