Bariery Architektoniczne - raporty

Kampania „O Mamma Mia! Tu wózkiem nie wjadę!” była pierwsza kampania Fundacji MaMa i od razu spotkałyśmy się z pozytywnym reakcjami oraz dostałyśmy dużo komunikatów zwrotnych, że takie działania są bardzo potrzebne. Przez sześć lat zwracałyśmy uwagę na bariery architektoniczne takie jak: wysokie krawężniki, krzywe chodniki, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich czy dziecięcych oraz niedostępność komunikacji miejskiej. Podejmujemy konkretne działania takie jak coroczny monitoring urzędów miejskich, miejsc użyteczności publicznej, dworców i ulic oraz spotykamy się z władzami lokalnymi w celu eliminacji barier architektonicznych. Nasze działania są konsekwentne i długofalowe. W kolejnych edycjach zajmowałyśmy się badaniem urzędów, komunikacji miejskiej, PKP, Metra Warszawskiego.


Co roku zajmujemy się innymi aspektami problemu. W rozpoczynającej się właśnie VII edycji kampanii przebadane zostaną ośrodki życia kulturalnego. Sztuka towarzyszy człowiekowi przez całe życie, dlatego swobodny dostęp do niej jest ważny na wszystkich etapach życia i dla wszystkich grup społecznych. Coraz częściej podkreśla się znaczenie kultury i sztuki w rozwoju już w najwcześniejszych jego stadiach. Sztuka jest środkiem wychowania, wzbogaca wiedzę, wpływa na mechanizmy poznawcze. Ponieważ to właśnie na rodzicach spoczywa obowiązek edukacji dzieci, przekazania im wiedzy o historii i kulturze, umożliwienie im swobodnego korzystania z takich miejsc jak centra sztuki i kultury, teatry czy kina powinny być priorytetem w dążeniu do upowszechniania wiedzy. Osoby starsze, mające problemy z poruszaniem się lub osoby niepełnosprawne ruchowo często borykają się z tymi samymi problemami co rodzice z dziećmi: krzywe chodniki, brak podjazdów, nieprzystosowane toalety często wykluczają te osoby z czynnego udziału w życiu społeczno-kulturalnym, a co za tym idzie spychają całe grupy społeczne na margines. Uważamy, że Warszawa jako miasto o bogatej historii, stolica i metropolia, ma obowiązek zapewnić łatwy dostęp do swojego dorobku wszystkim grupom społecznym.

Do pobrania:

Raport- metro 2011
Raport- dworce warszawskie 2011
Raport- warszawskie węzły komunikacyjne 2011
Miejsca przyjazne rodzicom i dzieciom

Poradnik dla władz lokalnych "Warszawa przyjazna matkom"
Opracowane standardy miejsc przyjaznych rodzicom i dzieciom

Co roku mamy innych partnerów kampanii. Dotychczas był to Urząd Warszawa Śródmieście, Urząd Warszawa Ochota, Piaseczno bez Barier, Klub Mam z Bielan, Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza.
Co roku aktualizujemy Listę Miejsc Przyjaznych Rodzicom i Dzieciom, a także monitoring warszawskich urzędów i stacji metra.

Piszcie do nas na adres: niewczask@yahoo.com